Test productions

Fri 2 Nov, 2018
7:15 pm
Mon 5 Nov, 2018
9:00 pm
Tue 6 Nov, 2018
7:15 pm
Tue 6 Nov, 2018
9:00 pm
Wed 7 Nov, 2018
7:15 pm
Wed 7 Nov, 2018
9:00 pm
Scratch Event
Thu 8 Nov, 2018
7:00 pm
Metal
Peterborough
Thu 8 Nov, 2018
7:15 pm
Bound
Fri 9 Nov, 2018
6:00 pm
Metal
Peterborough
Fri 9 Nov, 2018
7:15 pm
BULLISH
Fri 9 Nov, 2018
7:45 pm
Vivacity Key
Peterborough
BULLISH
Sat 10 Nov, 2018
3:30 pm
Vivacity Key
Peterborough
Sat 10 Nov, 2018
7:15 pm
Non-Binary Electro Hour
Sat 10 Nov, 2018
7:45 pm
Vivacity Key
Peterborough
Sun 11 Nov, 2018
7:00 pm
Sun 11 Nov, 2018
9:00 pm
Tue 13 Nov, 2018
7:15 pm
Tue 13 Nov, 2018
9:00 pm
Wed 14 Nov, 2018
7:15 pm
Wed 14 Nov, 2018
9:00 pm
Thu 15 Nov, 2018
7:15 pm
Thu 15 Nov, 2018
9:00 pm
Fri 16 Nov, 2018
7:15 pm
Fri 16 Nov, 2018
9:00 pm
Scratch | Non-Binary Electro Hour
Sat 17 Nov, 2018
5:00 pm
Exeter Phoenix
Exeter
Sat 17 Nov, 2018
7:15 pm
Sat 17 Nov, 2018
9:00 pm
Sun 18 Nov, 2018
7:00 pm
I'm Bitter About Glitter | Deuce | BULLISH
Sun 18 Nov, 2018
7:00 pm
Exeter Phoenix
Exeter
Mon 19 Nov, 2018
7:00 pm
Tue 20 Nov, 2018
7:00 pm
Wed 21 Nov, 2018
7:00 pm
Wed 21 Nov, 2018
9:00 pm
Thu 22 Nov, 2018
7:00 pm
Thu 22 Nov, 2018
9:00 pm
Fri 23 Nov, 2018
7:00 pm
Fri 23 Nov, 2018
9:00 pm
Sat 24 Nov, 2018
7:00 pm
Sat 24 Nov, 2018
9:00 pm
Sun 25 Nov, 2018
6:00 pm
Sun 25 Nov, 2018
8:30 pm
Tue 27 Nov, 2018
7:00 pm
Tue 27 Nov, 2018
9:00 pm
Wed 28 Nov, 2018
7:00 pm
Wed 28 Nov, 2018
9:00 pm
Scratch Event | BULLISH
Thu 29 Nov, 2018
6:30 pm
Lighthouse
Poole
Thu 29 Nov, 2018
7:00 pm
Thu 29 Nov, 2018
9:00 pm
Fri 30 Nov, 2018
7:00 pm
BULLISH | Non-binary Electro Hour
Fri 30 Nov, 2018
8:00 pm
Lighthouse
Poole
Fri 30 Nov, 2018
9:00 pm